Stichting

De Stichting Vlaardingen Geeft is gevestigd in Vlaardingen en opgericht op 30 september 2016.De Stichting is bekend als Vlaardingen Geeft.

Rekeningnummer: NL53 INGB 0007 5955 24
KVK-nummer: 67114644
RSIN:856837209
Bezoekadres: Havenstraat 67-b, 3131 BD Vlaardingen
Telefoonnummer: +31 6 83 53 30 45
Mailadres: info@vlaardingengeeft.nl

Doel

In de oprichtingsakte zijn de doelen van de Stichting beschreven.

Deze stichting heeft ten doel het organiseren van activiteiten voor het inzamelen van gelden welke zullen worden aangewend voor het ondersteunen van lokale goed doelen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: van der Bie, I. J. A. (Ilco)
Secretaris: Vercouteren, A. Y. (Yvonne)
Penningmeester: Verwater, A. A. L. (Aad)

Aan de bestuursleden kan geen beloning worden toegekend! In de oprichtingsvergadering is bepaald dat de bestuursleden afzien van het vergoeden van gemaakte kosten.

Beleidsplan

Vlaardingen Geeft – Plan

Financiën

Resultaat Vlaardingen Geeft 2016