FEEST VAN HET JAAR – PERSBERICHT

Stichting Vlaardingen Geeft heeft ruim € 16.000 bijeengebracht met het organiseren van het Feest van het Jaar op zaterdagavond 5 november in de Stadsgehoorzaal. Het bedrag is de som van de opbrengst van de kaartverkoop, sponsoring van verschillende onderdelen van het feest, donaties en de verkoop van drankjes op de feestavond.

Het Feest van het Jaar werd dit jaar voor het eerst georganiseerd om geld op te halen voor de realisatie van een Vlaardings inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten. “Het is geweldig, de opbrengst van de avond is boven verwachting”, zegt Ilco van de Bie, voorzitter van de Stichting. De organisatie had vooraf gerekend op €15.000 maar door verschillende donaties en de drankverkoop is het bedrag €1.000 hoger uitgevallen. Het Feest van het Jaar was volledig uitverkocht en een razend succes, volgens Van der Bie: “Alle reacties die we hebben gehad van bezoekers en artiesten zowel op de avond zelf als achteraf waren onverdeeld enthousiast.”

De datum van het Feest van het Jaar voor komend jaar is alweer vastgelegd: op zaterdagavond 11 november gaat het dak er weer af in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen.